Mögöttes felelősség

 

Tisztelt Cégvezető !

 

 

Ha szeretné eladni cégét, lezárni tevékenységét, ha szeretné megúszni a felszámolás súlyos következményeit, kérem olvassa el ajánlatunkat!

 

 

A VSKI-Válalkozás Segítő Koordinációs Iroda (VSKI)  felszámolói, és jogi közremű-ködéssel  működteti válságkezelő irodáját.  A kis- és középvállalkozásoknak az alábbi esetekben tudunk segíteni:

 

A felszámolás alá került adós képviselete, a Felszámoló, a Bíróság, a Nav,  és a Hitelezők előtt.

Fizetésképtelenség esetén válságmenedzsment felállítása,  reorganizációs javaslat kidolgozása, csődeljárás előkészítése.  Végelszámolás levezénylése.

 

Felszámolás során napvilágra kerülő problémák:

 

1.      elmaradt,  elhanyagolt  könyvelés

2.      problémás házipénztár

3.       a valóságban nem létező vagyontárgyak (eszközök, készletek stb.) 

4.      nem ésszerű együttműködés a felszámolóval

5.      tagi kölcsön

 

Amennyiben minket bíz meg a felszámolás során a cége képviseletével:

 

-          Elmaradt, elhanyagolt könyvelését átvizsgáljuk, rendbe tesszük a felszámolás megindításához, különös tekintettel a házipénztárra, egyéb vagyontárgyak problémáira

-          A cég iratanyagainak rendezése

-          A felszámolás lefolytatásához szükséges kb. 28-30 féle okirat (igazolások, nyilatkozatok stb.) elkészítése, illetve beszerzése,

-          A felszámolás alá került cég segítése, képviselete a felszámolóval szemben

 

Amitől mentesülhet a segítségünkkel:

 

Büntetőjogi következmények:

Az iratok át nem adása, pénztár vagy eszközhiány, adóellenőrzés során felmerült visszásságok, fedezetelvonás, vagyonkimentés, az alábbi eljárásokat vonhatja maga után:

·         adócsalás

·         számviteli rend súlyos megsértése

·         csődbűncselekmény

·         sikkasztás

 

A felszámolás után nem tűnik el a tartozás!

Amennyiben a megszűnt cégek vagyona nem fedezi az eljárás végéig összegyűjtött tartozásokat, akkor a mögöttes felelősség lép előtérbe.

A tartozásokért felelős tag az 5 éves elévülési időn belül nem tud kibújni a fizetési kötelezettség alól, az adósságot a társaság helyett köteles kifizetni magánvagyonából. Amennyiben a mögöttes kötelezett önként nem teljesít, a tartozást az NAV végrehajtás útján szedi be.

A mögöttes felelősség szabályai érvényesülnek akkor is, ha a céget a cégbíróság kényszertörlési eljárás jogerős befejezését követően törölte a cégjegyzékből, úgy, hogy a társaság tartozást hagyott hátra.

 

Amennyiben igényli segítségünket, további információért hívja az alábbi telefonszámot!

Tel: 06- 70- 380- 5036